Herkahahaha

Tetap Berharap, pada Tuhan!

15 February, 2021
#MYTHINGS

Setelah ratusan penolakan, kegagalan, keputus asaan, kesakitan luar dalam, tetap berupaya berdiri tegak.

I Have to Go

03 September, 2020
#MYTHINGS

Ketika perpisahan datang, terima saja!

I'm Alive !

08 October, 2019
#MYTHINGS

Blog Personal seputar pemograman ReactJs

© 2021, Built with Love